Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde den 15. April 2021

  • Tilstede : Ole Nielsen, Frede Søgaard, Hans Jørn Bay, Mogens Rasmussen og Niels Nygaard, Hede Danmark.
  • Træfældning for udtynding. Niels Nygaard orienterede om forestående træfældning i Teglgårdsparken, hvorefter vi samlet gennemgik de forskellige hegn og skovområder i Pramdragerparken. Vi konstaterede at en udtynding var absolut tiltrængt for fremadrettet at bevare sunde træer og skabe plads for nyvækst.
  • Udtyndingen vil blive foretaget af kvalificeret personale og med moderne maskiner. Arbejdet vil ikke koste foreningen noget, på grund af omfanget sammen med Teglgårdsparken.
  • Sommerhusejere kan få udført fældning mm, og da til en god pris, når det kunne gøres mens Hede Danmark var i området.
  • Bestyrelsen aftalte hvor udtynding skulle finde sted.
  • Fældning vil ske i slutningen af maj 2021, og flisning og bortkørsel senere på året.
  • Marbækken. Foreningen har ikke modtaget indsigelser vedrørende restaurering af bækken med grus og Sten. Indsigelsefrist er 8. maj.
  • Hans Jørn orienterer kommunen om at bestyrelsen ikke har indsigelser.
  • Græsklipning for Vild Natur. Ans Maskinstation er bedt om at komme med en pris inden arbejdet igangsættes – i flg. kommunen er klipning omkring 1. maj et godt tidspunkt.

Ref Mogens

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.