Renovation

Pramdragerparken bliver der tømt følgende:

Tømmekalender 2022

     Dagrenovation:
Tirsdag ulige uger, startende den 14-01-2020
Genanvendeligt:
Fredag, hver 4 uge, startende den 17-01-2020

Sorterings vejledning på engelsk

Yderlige oplysninger kan ses på  www.silkeborgforsyning.dk

 

Kloaktilstopning 
Konstaterer du forstoppelse i afløbssystemet eller anden uregelmæssighed og skønner du det relasterer sig til den off. del af systemt bedes du i tidsrummet 7.00 – 16.00 mandag til fredag ringe 89206400
Sker det udenfor dette tidsrum bedes du ringe til vores vagt 86823599.