Renovation

Pramdragerparken bliver der tømt følgende:

Tømmekalender 2024

     Dagrenovation:
Tirsdag lige uger, startende den 10-01-2023
Genanvendeligt:
Fredag, hver 3 uge, startende den 6-01-2023

Sorterings vejledning på Engelsk-Tysk

Yderlige oplysninger kan ses på  www.silkeborgforsyning.dk

 

Kloaktilstopning 
Konstaterer du forstoppelse i afløbssystemet eller anden uregelmæssighed og skønner du det relasterer sig til den off. del af systemt bedes du i tidsrummet 7.00 – 16.00 mandag til fredag ringe 89206400
Sker det udenfor dette tidsrum bedes du ringe til vores vagt 86823599.