Underboring Marbækken

Underboring Marbækken d. 17 og 18 december 2020


Eksisterende spildevandsledning, som ses i bækken, skal udskiftes. Den udgør en stor forureningsrisiko for både Marbækken og Gudenåen.

Teglgårdsparken – 30m fra bækken graves ned til eksisterende spildevandsledning. Dybde ca. 4m.

Nye rør svejses sammen til en samlet længde på 70m

Styret underboring fra Pramdragerparken – der bores ned til 2,5m under Marbækken

Teglgårdsparken – Den nye ledning trækkes her under Marbækken og 30m ind i Pramdragerparken

Pramdragerparken – Den nye 200mm trykledning klar til at blive svejset sammen med den gamle ledning

Teglgårdsparken – Den store udgravning er fyldt op og området afspærres. Efter jul vil arbejdet blive genoptaget og den nye ledning vil blive svejset sammen med den gamle