Bestyrelsen

Formand
Ole Nielsen – PP 80
Tlf. 6030 7935
noleravnsbaek@yahoo.dk

Næstformand
Frede Søgaard – PP 132
frede_tunoe@mail.tele.dk

Kasserer
Hans Jørn Bay – PP 73
Tlf. 2712 8573
hjbay@live.dk
kasserer@pramdragerparken.dk

Vej & Sti Formand
Mogens Rasmussen – PP 84

Sekretær
Anette Iversen – PP 111
Tlf. 2243 3536
annette.iversen@3f.dk

Suppleanter

Vej & Sti – udvalget
Erik Nielsen – PC 115
Viggo Dahl – PP 125
Suppleanter
Børge Bjertrup – PP 15