Information fra grundejerforeningen

På grund af Coronavirus COVID-19 har bestyrelsen besluttet at udsætte foreningens generalforsamling til april 2021.

Beslutningen begrundes med at virussen nu atter er i tiltagende og vi efterhånden er kommet så langt hen på året, at det ikke giver mening at vælge en ny bestyrelse for 5 måneder.

I følge Fritidhusejernes Landsforening kan en generalforsamling udsættes for at forhindre smittespredning såfremt bestyrelsen ikke træffer dispositioner der rækker ud over det som er bestyrelsens almindelige dispositionsret.

Arbejdet i bestyrelsen har været i en rolig gænge. Af projekter kan nævnes at grusvejene flere steder er blevet retableret, og drænledningen ned gennem området er blevet renoveret i det store kryds. Mod øst er der etableret en 100 m lang drænledning så man forhåbentlig fremover undgår vand i haverne, når grundvandet står højt.

Den løbende drift med græsklipning og afretning af grusvejeneudføres af dygtige folk, og fortsætter efter aftale med bestyrelsen.

Nyt vedrørende broen…
En bro over Gudenå til Trækstien vil være en stor gevinst for hele sommerhusområdet. Ifølge forslag som nu er sendt ud i høring skal broen placeres på Teglgårdsparkens areal nær vandværket.

Planforslagets formål er, at Silkeborg Kommune sammen med Naturstyrelsen Søhøjlandet ønsker at muliggøre, at der kan etableres:

– En bro over Gudenåen.
– En parkeringsplads nær broen.
– En sti, der skal lede til broen.

Falder høringen positiv ud kan vi håbe på at Naturstyrelsen snarest vil opføre den længe ventede bro.

Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, har her i efteråret registreret naturens tilstand langs Marbækken, som er et beskyttet naturområde. Ligeledes har man kigget på de åbne græsområder ned mod Gudenå.

Man foreslår et samarbejde med Pramdragerparken om at få skabt en mere varieret natur, så vi kan få flere blomster og sommerfugle i området. Bestyrelsen er positive overfor kommunens udspil, og vil forsøge at få lavet en plan, som vi så i fællesskab kan tage stilling til på næste generalforsamling.

På bestyrelsens vegne
Ole Nielsen

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.